Den: 27. 3. 2021

  • S tichou vzpomínkou

    22. března 2021 nás naždy opustila naše bývalá členka, ale také starostka a místostarostka našeho města Jana Alexyová. Rodině vyjadřujeme hlubokou soustrast. Čest její památce!