Vánoční nadílka

Blíží se konec roku a s ním také naše poslední setkání na vánoční nadílce. Sešli jsme se 19. prosince v hojném počtu s rodiči i sourozenci v domě dětí. Čekal na nás stromeček, ozdobený výrobky, které jsme tvořili na předchozích schůzkách. Pod stromečkem byly připraveny dárečky a byli jsme zvědaví, kdo nám je předá. Na začátek nadílky jsme se oblékli do našich dresů a udělali i s vedoucími společnou fotografii. Pak následovalo překvapení. Protože jsme byli v letošním roce šikovní a úspěšní, přišel za námi ještě Mikuláš a anděl s čerty. Rozdali nám dárečky a popřáli, abychom byli v příštím roce stejně tak úspěšní jako letos, ale věří nám, že budeme ještě úspěšnější. A pak jsme se bavili a hráli hry. K večeru jsme se unavení rozešli domů a nyní již nás bude dělit jen několik dnů od Ježíška.

Vánoční nadílka15

Vedoucí nám popřáli krásné vánoce a hodně dárečků pod stromečkem.Ubezpečili nás, že se na nás již těší zase v příštím roce.

Za SDH Ivana Školová