XXI. ročník soutěže Mladých hasičů v Blovicích je již minulostí

XXI. ročník soutěže Mladých hasičů v Blovicích je již minulostí. V sobotu 10. října se v Blovicích na hasičské zbrojnici sešly kolektivy mladých hasičů, aby se utkaly již po dvacáté prvé o vítězství v kategorii „Mladší a Starší“. Letos poprvé, se soutěže také zúčastnil i hasičský potěr v kategorii „Přípravky“. 

Prostory zbrojnice se od rána spíše podobaly velikému mraveništi, protože musely pojmout 190 dětí a k tomu vedoucí a jejich doprovody. Soutěžilo se v osmi disciplínách a to – štafetě požárních dvojic, uzlové štafetě, porážení kuželek, topografii, určování technických prostředků, střelbě, zdravovědě a požární ochraně.

V odpoledních hodinách při závěrečném vyhodnocení soutěže se mladí hasiči dozvěděli, jak že to vlastně skončilo.

V kategorii „Mladší“ se na prvém místě umístilo družstvo ze SDH Oplot, druzí byli mladí hasiči ze Štěnovického Borku a na třetím místě se umístilo družstvo Blovic.
V kategorii „Starší“ se na prvém a druhém místě umístila družstva ze SDH Dnešice a na třetím místě se umístilo družstvo SDH Želčany.

U dvou družstev „Přípravek“ z SDH Rožmitál pod Třemšínem a jednoho z SDH  Nepomuk jsme nakonec neurčovali pořadí a shodně jsme vyhlásili všechny jako vítěze v jejich kategorii. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh této soutěže. Blahopřejeme také našemu družstvu, které se umístilo na krásném třetím místě. Poděkování patří všem mladým hasičům, kteří si  přijeli  do Blovic zasoutěžit.

Celkové výsledky kategorie „Mladší“
Celkové výsledky kategorie „Starší“
Celkové výsledky kategorie „Přípravky“

Ps: Po vyvěšení výsledků na základě upozornění SDH Želčany na chybu v disciplíně střelba jsme upravili výsledky v kategorii „Starší“. Došlo k chybnému výpočtu pořadí v této disciplíně. Výsledky jsou zpracovány v Office Exelu 2013, kde byla nastavena špatně hodnota výpočtu pořadí. Omlouváme se všem vedoucím a kolektivům za chybu.