O nás

Sbor dobrovolných hasičů Blovice, který byl založen v roce 1882, má celkem 92 členů (stav k 31. 12. 2016). Z tohoto počtu je 64 mužů a 28 žen. Dlouholetou tradici má u našeho sboru kroužek Mladých hasičů, který navštěvuje celkem 30 dětí. Z tohoto počtu je 15 dětí zařazených do kategorie starších, 13 dětí do kategorie mladších a dvě spadají do kategorie dorost.

Náš sbor sídlí v hasičské zbrojnici v Tyršově ulici v Blovicích, která byla postavena v roce 1957 svépomocí členů SDH. Zbrojnice se skládá z šesti garáží, pět je zděných a poslední dřevěná. Jako klubovna sboru je využívána dřívější dřevěná stavební buňka.  V letech 2017- 2018 je plánována renovace a přístavba zbrojnice. Tato výstavba zabezpečí řádné uložení výjezdových a historických vozidel, uložení výjezdové výstroje a prostory pro jednotku i kroužek Mladých hasičů.  

Spolu s požární ochranou se náš sbor velice významně podílí i na kulturním a společenském životě města. Pravidelně pořádáme několik akcí, jakými jsou např. Hasičský bál, dětský den s názvem „Hasiči dětem“, Letní tábor mladých hasičů, podzimní dětskou soutěž mladých hasičů a svoz kovového odpadu. Pravidelně se účastníme akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Další nedílnou aktivitou sboru je stánková činnost. Náš stánek s občerstvením můžete pravidelně navštívit na Velikonočním a Vánočním jarmarku na zámku Hradiště v Blovicích, nebo například na akci Setkání škol v Blovicích.