Výbor sboru

Výbor sboru:   zvolen na Mimořádné valné hromadě 28.6.2021

Starosta sboru                            Josef Sýkora st.

Náměstek starosty sboru           Václav Sýkora

Velitel sboru                               Pavel Januš

Zástupce velitele                        Jan Škola

Jednatelka                                 Ilona Klasnová

Referent mládeže                     Martin Doležal

Revizor sboru:   Josef Synáč