Výbor sboru

Výbor sboru: zvolen na Řádné valné hromadě 17.3.2023

Starosta a velitel sboru: Pavel Januš

Náměstek starosty a zástupce velitele sboru: Zbyšek Zuber ml.

Strojník sboru: Josef Synáč

Referent mládeže: Martin Doležal

Revizoři sboru: Josef Sýkora st., Jaroslav Valenta, Jakub Bergl