Akce Hasiči dětem aneb Stezka požárníka Sama přilákala několik desítek dětí

Dnes od čtrnácti hodin se uskutečnila v blovickém parku Cecima akce, která je již několik let pořádána naším sborem k zakončení letních prázdnin. Akce Hasiči dětem aneb Stezka požárníka Sama je tradičně určena dětem všech věkových kategorií, při níž plní nejrůznější úkoly na předem určené trase. Na konci této trasy čekají na děti odměny. Součástí celé akce jsou i nejrůznější atrakce, mezi nimiž nechybí skákací hrad, zakouřený stan, jízda v hasičském člunu nebo chůze s opileckými brýlemi.

Letošního ročníku se zúčastnilo 82 dětí s jejich rodiči. Díky velkým přípravám, které probíhaly již od sobotního dopoledne a na nichž se podíleli nejen členové našeho sboru, ale také sponzoři a další partneři, se akce skutečně vydařila. 


Hasičský sbor Blovice by touto cestou rád poděkoval všem sponzorům za jejich podporu, dále pak kolegům z SDH Nepomuk za jejich účast na této akci, kdy zajistili oblíbenou pěnu pro děti. Poděkování však patří také pracovníkům BESIPu, kteří prezentovali základy bezpečnosti na silnicích a umožnili návštěvníkům si vyzkoušet „opilecké brýle“. V neposlední řadě patří naše poděkování také městu a místním rybářům za to, že umožnili realizovat projížďky člunem po vodní hladině rybníku. 

 

Previous Article
Next Article