Blovičtí hasiči byli součástí Hasičských slavností v Litoměřicích

Ve dnech 9. – 10. června se v Litoměřicích uskutečnil již sedmý ročník celorepublikového srazu hasičstva s nejrozsáhlejší výstavou hasičské techniky od té nejstarší až po tu nejmodernější. Největší a nejvýznamnější akce svého druhu v České republice se koná jednou za tři roky na výstavišti Zahrada Čech. Sem za dva dny zavítalo téměř 27 000 návštěvníků.

Dvě stě padesát sborů dobrovolných hasičů vystavovalo na 300 kusů techniky.
Záštitu nad akcí převzali prezident republiky Miloš Zeman, ministr vnitra Milan Chovanec, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta SH ČMS Karel Richter, generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba a starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč.
Na výstavišti pak byla vystavena a předváděna technika jak moderní, tak historická a další hasičská výzbroj, přičemž nejstarší stříkačku z roku 1807 přivezl sbor z Drahenic a nejstarším automobilem (1915) byla Praga z Českých Budějovic. Večer byla v katedrále Sv. Štěpána sloužena Floriánská mše.

V pátek ráno jsme odvezli naši historickou automobilovou stříkačku Škodu 154 a dvoukolovou stříkačku zn. Stratílek do Litoměřic na výstaviště. V sobotu brzy ráno odjela další početná skupina blovických hasičů podpořit kolegy. Po příjezdu jsme se společně přesunuli na Mírové náměstí s veškerou technikou k vystavení a sbory dobrovolných hasičů nastoupily k nástupu. Ten zahájil příchod 121 praporů a státní hymna. Přítomným za práci i v těch nejmenších vesnicích poděkoval kardinál Dominik Duka, který přítomným hasičům požehnal. Všechny přivítal také ministr vnitra, hejtman Ústeckého kraje, starosta SH ČMS, generální ředitel HZS ČR, místopředsedkyně Sdružení pro obnovu hasičských tradic Alena Borlová a viceprezident Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenské republiky Anton Urdovič a starosta města Litoměřice. Pak přišel okamžik závěru IX. propagační jízdy SH ČMS. Po dekorování centrálních praporů a ukázce práce s potahovanou stříkačku SDH Jeřišno začala komentovaná přehlídka techniky a průvod dobrovolných hasičů směřující zpět na výstaviště. Naše Máňa odvezla z náměstí na výstaviště ředitele HZS PK brig. gen. Ing. Františka Pavlase. Večerní program vyplnila Hasičská hudební fontána a ohňostroj. Na výstavišti jsme strávili krásné dva dny. Zde patří poděkování naší skupině a to bratrům Petru a Janu Školovi, Josefu Sýkorovi ml. a Miroslavu Břízovi, kteří od pátku do neděle reprezentovali náš sbor a město. Dále patří poděkování jednateli společnosti Arteo CZ s.r.o panu Miroslavu Sýkorovi ml., za zapůjčení dopravního automobilu Ford a řediteli HZS PK brig. gen.Ing. Františku Pavlasovi za zajištění odvozu naší Máni technikou HZS ČR PK ze stanice Plzeň Slovany.

Závěrem pár čísel: Počet návštěvníků: necelých 27.000 za oba dva dny oslav, počet vystavujících sborů: 250, počet kusů techniky: 300 ks, počet hasičských praporů na nástupu: 121 ks, nejstarší stříkačka: SDH Drahenice (1807), nejstarší automobil: Praga České Budějovice (1915), počet koňských spřežení: 17, z toho 9 přivezených samotnými sbory, počet dárců kostní dřeně: 108 osob.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Za SDH Blovice Andrej Červený

Previous Article
Next Article