Blovičtí hasiči oslavili s německými kamarády výročí družby

Družba mezi Sborem dobrovolných hasičů Blovice a hasičským sborem z německého Triptisu započala v roce 1987 a trvá již 30 let. Každý rok se s kamarády pravidelně vzájemně navštěvujeme.

U kolegů hasičů v Triptisu jsme např. společně slavili 135. výročí založení jejich sboru, otevírání nové hasičské zbrojnice či předání hasičského vozidla.

Letošní návštěva tak proběhla u nás. Kolegové přijeli v pátek 1.9. První akcí bylo přivítání delegace vedením města na radnici, kde jsme slavnostně podepsali Dohodu o další spolupráci a vzájemně si předali vyznamenání. Následoval přípitek a pohoštění. Poté jsme se přemístili na společný večer do penzionu Pohoda. V sobotu ráno jsme se vydali do Prahy, kde jsme kamarádům ukázali naše památky. V neděli po snídani jsme se sešli na hasičské zbrojnici, kde byla ukázána stavba nové a dále jsme kamarády svezli po Blovicích naším historickým vozidlem Škoda 154. Následovalo rozloučení, předání dárků a odjezd kamarádů zpět do Triptisu. Jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude trvat další desítky let.

Touto cestou bych poděkoval vedení města v čele s panem starostou za uspořádání přijetí na radnici a dále za zapůjčení městského autobusu. Dále bych poděkoval tlumočníkům paní Mgr. Ivaně Kovaříkové a bratru Karlu Slukovi, kteří odvedli skvělou práci.

Bc. Andrej Červený, starosta SHČMS – SDH Blovice

 

Previous Article
Next Article