Den dětí aneb Prvňáčci na hasičské zbrojnici

Prvňáčkové z místní základní školy měli 1. června 2017 na „Den dětí“ připravené sportovní dopoledne v sokolovně. Plnili různé úkoly na několika stanovištích. A jedním ze stanovišť byla i hasičská zbrojnice.

Tam děti z kroužku Mladých hasičů (Adriana Břízová, Renata Chounová, Jakub Bergl, Kristýna Vaněčková) spolu s vedoucími připravili pro děti ukázky toho, co se na kroužku učí, ukázali hasičské vozy a výstroj hasiče u zásahu. Všichni si dopoledne moc užili a možná se i několik dětí rozhodlo, že kroužek mladých hasičů začnou také navštěvovat.

Za kroužek Mladých hasičů Hana Baumruková

Previous Article
Next Article