Hasiči si zajistili ochranné pomůcky proti nákazám

S jistým údivem každý z nás sledoval, jak se zdravotníci pracující v nemocnicích potýkali s nedostatkem ochranných pomůcek, které by je chránily před nákazou novým koronavirem (COVID-19).  Nejen nemocnice a zdravotníci čelili nedostatku těchto důležitých pomůcek. Také dobrovolní hasiči byli těmi, kteří měli těchto nezbytných pomůcek značný nedostatek. Nás se situace také zčásti dotkla, neboť i my nebyli na nastalou situaci nijak zvlášť připraveni. Již na počátku března bylo jasné, že pokud se sami nepostaráme o zajištění těchto pomůcek, těžko se patrně dočkáme toho, že od státu něco dorazí.

Několik jednotlivců z řad členů výboru sboru proto nelenilo a oslovilo několik českých firem, které se specializují na ochranné pomůcky. Cíl byl jediný – zajistit nějaké ochranné obleky, ochranné polomasky či respirátory, které poslouží nejen sboru, ale také členům výjezdové jednotky při jejich zásazích.  

Zpočátku se podařilo sehnat, díky velké pomoci renomované vysoké školy, dezinfekci na ruce Anti-Covid, kterou pro složky IZS v rámci dobrovolnosti vyráběli tamní studenti. Rektor vysoké školy vyslyšel naši prosbu a ihned nám zajistil několik desítek litrů této dezinfekce. Současně s tím nám vyšlo vstříc také několik českých firem. Tyto firmy nám dodaly několik ochranných polomasek a respirátorů s obsahem nano materiálů, které mají vysokou účinnost proti průniku virů a bakterií do dýchacích cest uživatele. Kromě těchto důležitých pomůcek se nám podařilo zajistit také několik ochranných štítů a téměř dvě desítky ochranných jednorázových obleků. Veškeré tyto pomůcky byly ze strany těchto firem věnovány zdarma jako nezištný dar. Konkrétně nám v této věci pomohly tyto společnosti: WPA, Respilon ČR, Selko Praha, Průša 3D research, Y-Soft a VŠ ČVUT.

Kromě výše pořízených věcí se na nás usmálo další štěstí, kdy od Nadace ČEZ jsme obdrželi také dotaci ve výši 50 tisíc korun na pořízení vybavení na řešení krize s nákazou COVID-19. Za uvedené prostředky jsme pořídili nůžkový stan s potiskem, ochranné masky s filtry proti biologickým a chemickým látkám, ochranné obleky, polomasky a brýle. Cílem bylo pomoci zajistit naši jednotku tak, aby hasiči byli zajištěni a připraveni na další vlny této či jiné nákazy, která by mohla případně dorazit v budoucnu.

Do této dobrovolné iniciativy, jejímž cílem bylo opatřit tyto uvedené ochranné pomůcky, se zapojili bratři Šebek, Červený a Synáč. Všem výše jmenovaným společnostem děkujeme za jejich vřelou podporu a pomoc!

 

Previous Article
Next Article