Jednotka SDH Blovice v roce 2021

Blovická jednotka dobrovolných hasičů má za sebou jeden z nejnáročnějších roků za poslední období. Během uplynulého roku 2021 jsme se celkově zúčastnili 149 událostí, jedná se o pokračující nárůst počtu událostí, ke kterým je naše jednotka povolávána. Například s porovnáním s rokem 2018 došlo k nárůstu událostí na více jak dvojnásobek. Nejnáročnějším obdobím z pohledu událostí byly měsíce červen a červenec, kdy jsme zasahovali například u požáru rodinného domu v Raušarových sadech, či při požáru zemědělského objektu v obci Řenče. Nejnáročnějšími událostmi bylo nasazení při kalamitách v letním období, kdy jsme zasahovali téměř v kuse dva, potažmo tři dny. Celkově jsme za rok 2021 strávili při výjezdové činnosti 574 hodin a 11 minut, což je v přepočtu téměř 24 dní. K tomuto času je nutné ještě připočítat čas strávený údržbou zbrojnice, techniky a vybavení a čas nutný ke školením a kurzům, díky kterým rozšiřujeme kvalifikace našich členů.

Na podzim jsme byli nuceni ukončit členství v jednotce třem členům a to z důvodu dlouhodobého neplnění žádné z povinností, ke kterým se zavázali při podpisu Dohody o členství v jednotce JSDH Blovice. Na druhou stranu jsme na jaře přivítali nového člena jednotky, Tomáše Jaroše, který se velice aktivně zapojil do veškeré činnosti jednotky. Snad mu jeho elán vydrží. Celkově činí naše jednotka momentálně 19 členů.

I přes pokračující různá omezení spojená se šířením koronaviru se podařilo úspěšně splnit a rozšířit kvalifikace některých členů. Dva nejnovější a nejmladší členové jednotky, Jakub Bergl a Tomáš Jaroš, úspěšně absolvovali kurz Nositel dýchací techniky na stanici HZS Plzeň- Košutka, všichni velitelé družstev absolvovali pravidelný cyklický kurz pro velitele. Velitel jednotky Pavel Januš a Josef Sýkora ml. splnili podmínky pro prodloužení kvalifikace velitel JSDH, potažmo strojník JPO, na dalších pět let. 

Několik statistických údajů JSDH Blovice za rok 2021

Ujeto k ostrým zásahům: 1464 km

Čas strávený na výjezdu: 574 hodin a 11 minut, tj. téměř 24 dní

89% jsme k dané události dorazili jako první

V počtu zásahů za Plzeňský kraj jsme skončili mezi jednotkami JPO II a JPO III.: 6. ze 130.

Průměrný čas výjezdu (čas od vyhlášení poplachu jednotce do výjezdu techniky k události): 4,9 minuty

Průměrný čas reakce (čas od oznámení události na KOPIS po příjezd jednotky k události): 12 minut

Průměrný počet členů na zásahu: 5 členů

Průměrný počet zásahů na člena jednotky: 31,8 výjezdu

Počet katastrů obcí mimo Blovice, ve kterých jsme zasahovali: 15 (Chocenice, Čížkov, Drahkov, Letiny, Mladý Smolivec, Nepomuk, Plzeň, Řenče, Seč, Spálené Poříčí, Srby, Únětice, Zdemyslice, Žákavá, Ždírec)

ZOČ- Zpráva o činnosti: jedná se primárně o technické pomoci, které nejsou vyhlašovány přes krajské operační a informační středisko. Např. čištění kanálů, dovoz vody do studny atd.

Previous Article
Next Article