Mladí hasiči a tradiční „Borecký kapr“

Rok se s rokem sešel a my jsme 26. května opět vyrazili soutěžit do Štěnovického Borku o „Boreckého kapra“. Soutěžilo se ve Štafetě požárních dvojic a Požárním útoku.
Na tuto soutěž jsme vyrazili s jedním družstvem mladších žáků a jedním družstvem starších žáků. V obou kategoriích se zúčastnilo 17 soutěžních družstev.

I tentokrát počasí přálo a dětičky se tak mohly chladit za terči nebo v požární kádi. Samozřejmě až po skončení soutěže. Musíme pochválit organizátory, protože pod jejich vedením soutěž pěkně ubíhala a my mohli brzy domů.
A jak jsme dopadli? Kapra sice nemáme, ale i tak našim hasičátkům gratulujeme za krásná umístění.

Mladší žáci – 14. místo – Petr Juráš, Vanessa Vaněčková, Lucie Červená, William Baerwaldt, Jakub Žežulka, Viktorie Vaněčková, Ludmila Königsmarková
Starší žáci – 5. místo – Anna Šindelářová, Michaela Žáčková, Jan Palacký, Jindřich Doležal, Kristýna Vaněčková, Petra Vaněčková, Adriana Břízová

Za kroužek Mladých hasičů Hana Baumruková

Previous Article
Next Article