Na hasičské zbrojnici proběhl pestrý program pro žáky

V pátek 7. června jsme upořádali na zbrojnici pestrý program s tématem ochrana člověka za mimořádných událostí („OČMU“). Akce byla určena dětem z 1. stupně ZŠ Blovice. Celé této akce se zúčastnilo i několik žáků z MŠ Blovice a Chocenice. Návštěvníci si prohlédli novou zbrojnici, hasičská vozidla, dále si vyzkoušeli překážkovou dráhu, stříkání ze džberových stříkaček, házení míčku na cíl a slalom s vozíkem. Několik odvážných učitelek zdolalo i naši věž. Hasičskou zbrojnici za celé dopoledne navštívilo cca. 350 dětí. Za organizaci této skvěle vydařené akce děkuji našim mladým hasičům a členům sboru, kteří se podíleli.

Za SDH Blovice Andrej Červený, starosta

 

Previous Article
Next Article