Poděkování za darování roušek

Touto cestou děkujeme manželům Berkovcovým z Měcholup za ušití a darování roušek pro náš sbor. Nutno podotknout, že pan Berkovec je náš bývalý člen. Manželům patří velký dík za tento dar i za poskytování roušek dalším složkám v našem okolí. 

Previous Article
Next Article