Proběhly kurzy pro pilaře a na vyprošťování

O říjnových víkendech a první týden v listopadu proběhly kurzy OMP 64 – obsluha motorových pil a VZOHV 40 – vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

První z kurzů, OMP64, byl pořádán přímo pro naší jednotku. Celý kurz probíhal na naší zbrojnici a praktická část, která tvořila převážnou část kurzu probíhala v městských lesích v okolí Blovice. Díky splnění tohoto kurzu se počet pilařů v naší jednotce rozrostl na celkem 15 lidí. Děkujeme tímto lesnímu hospodáři p. Šindelářovi za spolupráci a Haně Kaplanové za odborné vedení kurzu.

Druhý kurz, VZOHV 40, se uskutečnil na stanicích Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje v Nepomuku a Plzni – Košutce, pod odborným vedením npor. Bc. Zbyška Zubera, velitele HS Nepomuk. Tohoto kurzu se z naší jednotky zúčastnilo celkem osm lidí.

Díky úspěšně absolvovaným kurzům se snažíme zvyšovat kvalifikace členů naší jednotky, které by se měli projevit v kvalitnější pomoci při zásahové činnosti.

Previous Article
Next Article