Soutěž mladých hasičů v Dnešicích

Dne 19. června 2022 se konala soutěž mladých hasičů ve Dnešicích. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách, a to v požárním útoku a v uzlové štafetě. SDH Blovice se zúčastnilo se třemi
družstvy. Ve starším byli Kryštof Synáč, Michaela Žáčková, Tereza Soukupová, Eliška
Nováková, Adam Ryšánek, Tereza Korbelová a Petr Korbel, ti se umístili na 5. místě. Další dvě
družstva byla mladší, první ve složení Nela Knotová, Vlasta Třeška, Jakub Frána, František
Vaněček, Jiří Weinfurter, Filip Knot a Adam Lenc, ti se umístili na 10. místě a druhém
družstvu byli naši nejmladší členové a byli mimo soutěž ve složení Jakub Frána, Nela Knotová,
Vašek Frána, Klára Weinfurterová, Jiří Weinfurter, Martin Matoušek a Filip Knot. Jako
nejmladší účastníci závodů vyhráli každý své plyšové zvířátko. Nejmladší závodnicí byla Klára
Weinfurterová, které jsou 4 roky a nejmladším závodníkem byl pětiletý Vašek Frána. Soutěž
ve Dnešicích byla poslední pro Kryštofa Synáče a Michaelu Žáčkovou za mladé hasiče.

Previous Article
Next Article