Trochu informací ze statistik – bilance roku 2018

S nástupem nového roku je třeba se ohlédnout zpět k roku uplynulému. Ze statistik, které jsme zpracovali, vyplývá, že v loňském roce jsme nejvíce zasahovali u dopravních nehod. Těch bylo celkem 18. Současně naše jednotka zasahovala také u sedmi požárů, 27 technických pomocí (tj. otevření bytů, únik pohonných hmot na vozovku a pod.), ve třech dalších případech byl výjezd označen jako planý poplach. V dalších 4 případech se pak jednalo o zásahy na ostatní typy událostí.

Celkem jsme při zásazích najeli 763 km. Čas, který naši hasiči strávili u zásahů, překročil 60 hodin. Průměrný čas výjezdu k zásahům činil v roce 2018 5,3 minuty, což lze hodnotit jako velice pěkný ukazatel akceschopnosti. 

 

Previous Article
Next Article