Vánoce, vánoce, přicházejí….

15. 12. 2018 se sešli starší žáci na hasičárně. Proběhla menší inventura, děti poseděly a popovídaly si a jako vrchol, přespaly na hasičárně až do rána. Součást programu byl zdravotnický výcvik.    
16. 12. 2018 jsme si pro malá hasičátka připravili vánoční posezení na hasičárně. Děti vyrobily papírový řetěz na vánoční stromeček, který jsme pak společně ozdobili. Pouštěli jsme si vánoční koledy a zahráli si hry. Po setmění byla pro děti připravena taková menší „bojovka“. Každý si vylosoval fotografii a sám se musel vydat do přízemí hasičárny hledat balíček s topografickou značkou, kterou se daná věc značí na mapě. Velikou radost udělalo dětem pouštění tzv. lodiček z ořechů v misce s vodou.
Věřím, že si obě akce všichni náležitě užili.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem za práci, kterou s dětmi v letošním roce odvedli a popřát veselé Vánoce, bohatého Ježíška a úspěšný rok 2019.
Za kroužek Mladých hasičů Hana Baumruková

Previous Article
Next Article