Víkend patřil soutěžím

Okrsková soutěž ve Zdemyslicích.

22. června jsme se zúčastnili okrskové soutěže našeho okrsku ve Zdemyslicích. Pořádající zdemyslický sbor slavil výročí svého založení. Naše družstvo se umístilo na 8. místě. Novinkou bylo, že mohly závodit i děti z kroužku mladých hasičů. Mladí se umístili na 2. místě. Děkuji všem, co si přišli zasoutěžit.
Za SDH Blovice Andrej Červený

Poslední soutěž Mladých hasičů před prázdninami se konala dne 23. června ve Dnešicích.

Soutěže se zúčastnilo jedno družstvo mladších a dvě družstva starších, z toho jedno běželo mimo soutěž. Disciplínami byly Uzlová štafeta a Požární útok.
Mladší žáci – 12. místo – Tereza Korbelová, Petr Korbel. Lucie Červená, Viktorie Vaněčková, František Vaněček, Martin Cres, Jindřich Strolený (SDH Vrčeň).
Starší žáci – 9. místo – Michaela Žáčková, Adriana Břízová, Jiří Šilhánek, Anna Šindelářová, Kryštof Synáč, Kristýna Vaněčková, Petra Vaněčková.
Za kroužek Mladých hasičů Hana Baumruková

Previous Article
Next Article