Výjezd k požáru křoví v blízkosti železničních kolejí ve Zdemyslicích

Dnes po třinácté hodině vyjela jednotka k požáru křoví v blízkosti železničních kolejí ve Zdemyslicích. K požáru došlo v místě známém jako Štěrkovna. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum, během něhož zjistila, že na místě již zasahují místní hasiči, kteří s pomocí přenosného hasicího přístroje zdolali plameny. Do samotného hašení se ovšem zapojili také někteří lidé, kteří žijí v nedalekých domech, jež s pomocí věděr vody významně napomohli k zamezení rozšíření požáru na větší plochu. 

Naše jednotka se okamžitě po příjezdu na místo události zapojila do hašení. S využitím hasebního proudu „C“ následně hasiči provedli dohašení jednotlivých ložisek požáru. Na místo události záhy dorazili také profesionální hasiči a jejich kolegové od SŽDC (tzv. drážní hasiči). 

 

Previous Article
Next Article