Blovickou zbrojnici navštívili Zasloužilí hasiči

Dne 17. srpna jsme v dopoledních hodinách přivítali na naší nové zbrojnici členy SDH z okresu Plzeň-jih, kterým byl udělen Titul Zasloužilý hasič. Toto výběrové a významné vyznamenání se uděluje jen členům, kteří svojí celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva a po obdržení celé řady vyznamenání. V neposlední řadě je podmínka členství ve sdružení hasičů 40 let. Po přivítání na zbrojnici s její následnou prohlídkou jsme se společně vydali do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, kde jsme shlédli komentovanou výstavu Zrození kovu a dále si prohlédli prostory zámku.
V zasedací místnosti na zbrojnici proběhla oficiální část – jednání zasloužilých hasičů za přítomnosti starosty města Blovice pana Bc. Roberta Zelenky a starosty okresního (OSH PJ) a krajského sdružení hasičů pana Josefa Černého. Během jednání zazněly zprávy o činnosti zasloužilých hasičů, dále pak informace z činnosti OSH PJ a zdravice hostů. Po ukončení jednání následoval společný oběd a posezení při harmonice.
Zasloužilých hasičů se sešlo téměř dvacet a jsem velmi poctěn, že jsme toto setkání mohli uskutečnit v nových prostorách naší zbrojnice. Poděkování patří starostovi města Blovice panu Zelenkovi, starostovi okresních a krajských dobrovolných hasičů panu Černému, paní ředitelce Muzea jižního Plzeňska PhDr. Radce Křížkové Červené a dále členům SDH Blovice za zajištění této významné akce.

Za SDH Blovice – Bc. Andrej Červený, starosta

Previous Article
Next Article