Hasiči uspořádali svůj ples

25. ledna 2019 se konal tradiční Hasičský ples v Lidovém domě. Během večera vystoupila taneční skupina žen z Domu dětí a mládeže… O další vystoupení se postarali tanečníci ze studia Tanec v Plzni. K tanci a poslechu hrála kapela Asfalt. Poděkování patří všem návštěvníkům, dále sponzorům, kteří přispěli cenami do tomboly a v neposlední řadě také členům SDH Blovice, kteří se zasloužili o zdárný průběh bálu.
Za SDH Blovice Andrej Červený

Previous Article
Next Article