Jednotka vyjela na údajný požár ve Zhůři

Dnes časně ráno byla jednotka vyslána do akce. Konkrétně byli hasiči vysláni do Zhůře, kde byl hlášen potenciální požár v prostoru šaten u jednoho z tamních objektů. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum, během něhož nezjistila příznaky hoření ani požáru. Na místě zasahovali také kolegové z nepomucké profesionální stanice a SDH Nepomuk. Po provedení průzkumu se jednotka vrátila zpět na svoji základnu. 

 

Previous Article
Next Article