Krajský aktiv zasloužilých hasičů na zámku Kozel přivítal i nového člena z našeho sboru

Dne 14. září 2023 se opět konal Aktiv zasloužilých hasičů Plzeňského kraje. Téměř stovka účastníků, se sešla na zámku Kozel. Po prohlídce a společném focení se účastníci přesunuli do sálu restaurace Pod lesem, kde proběhla oficiální část jednání, po níž následovala volná zábava za zvuku harmoniky.

Mezi účastníky Aktivu byl i náš dlouholetý člen a dlouholetý držitel ocenění Zasloužilý hasič Jaroslav Polívka. Nově se do delegace připojil i další člen našeho sboru, náměstek starosty Okresního sdružení SH ČMS Plzeň-jih, Václav Sýkora. Ten je novým člen této skupinky hasičů, kteří věnovali činnosti pro dobrovolné hasiče podstatnou část svého života. Bratr Sýkora slavnostně obdržel ocenění Zasloužilý hasič 19. září 2023, na zámku v Přibyslavi. Václavovi gratulujeme k získání tohoto nejvyššího ocenění. harmoniky.

Previous Article
Next Article