Letní kemp Mladých hasičů

V týdnu od 9. srpna do 13. srpna 2021 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Blovicích ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Městem Blovice Letní kemp nejen pro Mladé hasiče. Celkem se kempu zúčastnilo 21 dětí do 15-ti let. Celý kemp probíhal formou příměstského tábora a hlavní základnou byla hasičská zbrojnice v Blovicích. Během celého týdne se dětem věnovali nejen naši členové, ale i pár dobrovolníků z našich přátel. Program na celý týden měly děti opravdu pestrý. Pondělí bylo zaměřeno na sport, sportovní a retro hry. V úterý jsme navštívili stanici Hasičského záchranného sboru podniku Správy železnic v Plzni, kde nám byla představena nejen technika, ale i činnost této stanice. Úterní odpoledne patřilo zdravovědě. Přednášku s praktickými ukázkami a následující diskuzi s dětmi vedl náš člen a záchranář Josef Synáč, který zároveň přivezl ukázat jedno z výjezdových vozidel Zdravotnické záchranné služby. Ve středu proběhla přednáška o požárech v domácnostech a druzích ručních hasicích přístrojů. Následovala i praktická ukázka hašení s různými typy hasičáků, které si mohly děti vyzkoušet. Pak přišly na řadu komentované ukázky dvou dopravních nehod, kdy jsme předváděli činnost u tohoto typu události. První ukázka představovala sraženého cyklistu, který zůstal zaklíněn pod vozidlem. Ten byl následně vyproštěn pomocí zvedacích vaků. Druhá ukázka byla nehoda a vyproštění řidičky přímo z vozidla, zde byl předveden postup vyproštění pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Následně po ukázce si mohli i naši účastníci kempu vyzkoušet, jaké to je používat toto zařízení. Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili na celodenní výlet na přehradu Hracholusky, kam jsme si vezli i náš zásahový člun. Na tento výlet se k nám připojili i Mladí hasiči z SDH Střížovice. Během celého dne stráveného u vody nechyběly ukázky činnosti práce na vodě a nezbytné koupání. Největšímu zájmu se však těšily tři zapůjčené paddleboardy, na kterých se mohly děti opravdu vyřádit. Po večerním návratu na zbrojnici čekala na děti ještě stezka odvahy kolem rybníka Poplužák. Někteří tento úkol splnily více, někteří bohužel méně. Poté následovalo opékání vuřtů a přespání na hasičské zbrojnici. V pátek po vydatné snídani nás navštívil pan Řehka, sokolník se svými okřídlenými svěřenci. Po jeho přednášce a následné ukázce výcviku nás čekalo už jen vyhodnocení a rozloučení se všemi účastníky kempu. Věříme, že si kemp děti užili a již plánujeme další setkání v příštím roce.

Previous Article
Next Article