Na hasičské zbrojnice se školili starostové obcí

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se na hasičské zbrojnici v Blovicích uskutečnilo školení starostů obcí patřících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blovice. Školení bylo zaměřeno na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 

Během školení byla prezentována témata: krizové řízení, ochrana obyvatelstva, požární ochrana, preventivně výchovná činnost, systém předávání výstrah ČHMÚ, problematika ochrany před povodněmi, možnosti neziskových organizací a další.

Své prezentace přednesli zástupci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Policie ČR, Odboru krizového řízení Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí MěÚ Blovice a Charity České republiky. Město Blovice zastupoval starosta města Bc. Robert Zelenka. Všichni přítomní získali na závěr certifikát o absolvování školení.

Previous Article
Next Article