Naše dětská soutěž se vydařila

Dne 12. října pořádal náš sbor soutěž za krásného slunného počasí pro mladé hasiče z okresu Plzeň-jih. Letos se konal již 25. ročník. Celkem se do Blovic sjelo 55 hlídek (275 dětí), což je více než v loňském roce. 

Zahájení a vyhlášení soutěže proběhlo na naší zbrojnici. Samotná soutěž proběhla v Sokolovně na oválu in-line dráhy. Každá hlídka byla složená z pěti soutěžících a připraveno bylo 7 disciplín (Štafeta požárních dvojic, Základy topografie, Zdravověda, Technické prostředky, Střelba ze vzduchovky, Uzlová štafeta a Požární ochrana). Do boje jsme nasadili jednu hlídku mladších a dvě hlídky starších. Umístění našeho družstva Blovice 1 nám udělalo velikou radost, protože obhájili první místo z loňského ročníku.

Mladší žáci – mimo soutěž: Terezka Korbelová, Viki Vaněčková, Lucka Červená, Péťa Korbel a Fanda Vaněček
Starší Blovice 2 – 21. místo: Krýša Synáč, Pavel Stehlík,Míša Žáčková, Lucka Červená, Vanessa Vaněčková
Starší Blovice 1 – 1. místo: Péťa Vaněčková, Áďa Břízová, Jindra Doležal, Anička Šindelářová, Kiki Vaněčková

Poděkování patří manželům Jílkovým z firmy Pekařství Jílek s. r. o. za poskytnutí pečiva pro soutěžící, firmě Gejša Kovoobrábění Blovice za poháry a ceny pro děti, městu Blovice, Sokolu Blovice za zapůjčení areálu sokolovny a členům SDH Blovice, kteří se podíleli.

Za SDH Blovice Andrej Červený

Previous Article
Next Article